यसरी बनाईन्छ सर्जरी बाट पुरुष लाइ महिला (भिडियोसहित)

रोचक सन्सार

Change Gender

लिङ्ग परिवर्तन एक प्रकृया हो जुन मनिस वा जनावरले आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गराइ महिलाको योन बिशषाताहरु प्रतिस्थापान गरिन्छ । नेपालको सन्धर्भमा पहिलो पटक सन्तोस पन्तका छोरा प्रतिक पन्तले आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गराएका छन् । उनले बैंककोक गइ लिङ्ग परिवर्तन गरएका थिए । लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रकृया निकै नै कठिनाइ हुने गर्दछ । यसका लागी शरिरिक र मनसिक दुबै रुपमा सक्ष्यम हुनु पर्दछ ।

भिडियो: How to Change Gender

Change Gender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *