बालक हराएको सुचना: आफ्नै छोरा सम्झी १ सयर गर्नुहोला ,तपाइको एक सेयर हराएको बाबू भेटिन सक्छन र त्यस परिवारले तपाईलाई अरबौको धन्यवाद दिनेछन (भिडियो)सक्दो शेयर गरौ

News

सुचना !! सुचना !! सुचना !!

बालक हराएको सुचना: आफ्नै छोरा सम्झी १ सयर गर्नुहोला ,तपाइको एक सेयर हराएको बाबू भेटिन सक्छन र त्यस परिवारले तपाईलाई अरबौको धन्यवाद दिनेछन (भिडियो)सक्दो शेयर गरौ बालक हरायको सुचना कृपया कसैइले देख्नु भयो भने यो नम्बर मा सम्प्रक गरि दिनु हुन अनुरोघ गर्दछु >>> 00977 -9816284505 >00977 – 9816284505 मा सम्पर्क गरि बुझाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *